โบราณวัตถุ

โบราณสถานตุมปัง โบราณสถานและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ซึ่งเป็นที่นับถือของชาววลัยลักษณ์และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย

โบราณวัตถุที่เป็นชิ้นส่วนทางสถาปัตยกรรม

โบราณวัตถุชิ้นส่วนประกอบสถาปัตยกรรม ที่ขุดพบในพื้นที่โบราณสถานตุมปัง มี 3 ประเภท คือประเภทดินเผา ซึ่งได้แก่ ก้อนอิฐและกระเบื้อง ประเภทปูนปั้น พบปูนปั้นในการขุดแต่งเพียงแห่งเดียว

โบราณวัตถุที่เป็นรูปเคารพทางศาสนา

รูปเคารพสลักจากหินทราย เป็นโบราณวัตถุที่เป็นรูปเคารพทางศาสนาชิ้นเดียว ที่ขุดพบในพื้นที่โบราณสถานตุมปัง ซึ่งนักโบราณคดีได้สันนิษฐานว่าเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือพระโพธิสัตว์เมไตรยะ

โบราณวัตถุประเภทเครื่องมือเครื่องใช้

โบราณวัตถุประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ ที่ขุดพบในโบราณสถานตุมปัง ประกอบด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำมาจากหิน เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำมาจากดินเผา และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำมาจากโลหะ

TEL./FAX.

0-7567-2508-10
0-7567-2507


Contacts

Walailak Abode of Culture
Sports complex
222 Thaiburi Thasala district Nakhon si thammarat
80160

E-MAIL
  • cultural.wu@gmail.com

Build your own web page with Mobirise